Om vecka 39

Vi har varit naturdetektiver och fått lära oss om skogar och träd. Linda gav oss en uppgift att undersöka saker från naturen och kolla i böcker och skriva vad de hette. Linda har visat oss världens högsta och största träd.

lov-1 lov-2 lov-4lov-3

Vi har börjat med bråk i matteboken. Vi är på kapitel 2. På svenskan har vi skrivit om en rolig rast. En del skrev om att spela fotboll och bandy. Några skrev om fantasi och önskningar om raster. Till exempel att man får ha mobiler på rasten och leta efter ovanlig pokémons. Att skolgården är en äng. Att det finns rymdskepp på skolgården.

Av Selma, Hugo L och Dag

Information inför vecka 40

Hej,

På klassmötet den här veckan pratade vi om vad som kännetecknar en bra kompis. Eleverna fick börja med att diskutera 2 och 2. Därefter fick alla diskussionspar berätta för klassen vad de tyckte. Vi  skrev upp alla gruppernas bra kompis-kännetecken. Nästa vecka arbetar vi vidare med detta tema.

Varje vecka har vi ”hemliga kompisar”. På måndagar får klassen dra en lapp med ett namn. Den personen som står på lappen ska man gör snälla saker mot under veckan. På fredagar gissar vi vem som har haft vem som ”hemlig kompis”.

Läxor till torsdag vecka 40:

Matematik: s. 12-13 i Matteläxboken.

Svenska: Läsa samt skriva läsdagbok.

Inför vecka 40:

Måndag:       Idrott. Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag:       Lämna in läxor. Idrott. Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Fredag:         Läxor delas ut.

Trevlig helg!

Om vecka 38

Vi har jobbat med vokaler och konsonanter. Linda har lärt oss en vokalramsa.

A O U Å hårda som stenen grå.

E I Y Ä Ö mjuka som den vita snö.

Vi har tittat på en youtubefilm om vokaler av Gåspennan.

 

Vi har jobbat med bråk på matten. På NO-lektionen har vi lärt oss att svampar inte bara växer i skogen utan också i kylskåpet. Svamp finns i jäst och mögelost.

svamptext

Av Bo, Nathalie och Alina

På halvklasstid har klassen gjort frukter i lera med fritids.

lerfrukter-1 lerfrukter-2 lerfrukter-3

Information inför vecka 39

Hej,

Den här veckan fokuserade vi på vänskap, raster och lekar på klassmötet. Vi gjorde bland annat övningen 4-hörn då klassen fick ta ställning till olika påståenden kring lekar och raster. Ett exempel på fråga: ”Jag tycker bäst om lekar där man leker med…” en/några/många/eget förslag på svar. Man går till olika hörn av klassrummet och ställer sig vid det påstående man tycker stämmer. Efter varje fråga får några av barnen berätta om hur de tänker.

För att få barnen att leka med olika personer på raster och att testa lekar som de inte så ofta gör, gjorde vi personal fyra lekgrupper av klassen. Grupperna fick olika lekar tilldelade sig som de skulle leka under förmiddagsrasten på torsdagen. Det var burken, kull, under hökens vingar samt långhopprep. Det blev lyckat och klassen fick inspiration till att göra de lekarna även på andra raster. Nästa torsdag ska samma grupp leka igen, men de leker då en av de andra lekarna.

Läxor till torsdag vecka 39:

Matematik: s. 10-11 i Matteläxboken.

Svenska: Läsa samt skriva läsdagbok.

Inför vecka 39:

Måndag:       Idrott. Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag:       Lämna in läxor. Idrott. Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Fredag:         Läxor delas ut.

Trevlig helg!

Om vecka 37

På matten har vi tränat bråk. Vi har lärt oss hälften och fjärdedelar. Det var lite klurigt. På svenskan har vi  lärt oss ng-ljudet och skrivit klart ”Sagan om det röda äpplet”. Vi har läst kapitel två i ”Mini och den gyllene nyckeln”. Vi har sjungit en låt på engelskan. Den handlar om om frukt. Det är melodin från ”Björnen sover”. Den var lätt och rolig. På SO:n pratar vi om demokrati. Motsatsen är diktatur.

Av Harry, Isabelle och Maya Jane

brak-1 brak-2 fruitsong-1 fruitsong-2

Information inför vecka 38

Hej,

Den Powerpoint som vi pratade kring på föräldramötet finns bifogad i mejlet. Klassföräldrar i åk 2 är föräldrar till Milton, Dag, Nathalie, Hugo L och Viola. Enligt beslut på tidigare års föräldramöte så går vi efter klasslistan och tar fem namn varje år. Klassombud är två av klassföräldrarna. Hugo L:s mamma Alexandra och Miltons mamma Maria anmälde sig till att vara klassombud/klassrepresentanter för åk 2.

Läxor till torsdag vecka 38:

Matematik: s. 8-9 i Matteläxboken.

Svenska: Läsa samt skriva läsdagbok.

Inför vecka 38:

Måndag:       Idrott. Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Tisdag:         Samplanering lärare och fritidspersonal på Röde orm. Fritids stänger kl. 14.30. För mer information se tidigare mejl.

Onsdag:

Torsdag:       Lämna in läxor. Idrott. Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Fredag:         Läxor delas ut.

Trevlig helg!

Om vecka 36

Vi har fått en ny bok som heter Handstilsloggen. Man tränar på att skriva fint. Vi har också fått en annan ny bok som heter Språkskrinet. Sedan har vi läst i en ny Minibok som heter ”Mini och den gyllene nyckeln”. Linda läste ”Sagan om det röda äpplet”. Vi fick rita och skriva om sagan.

Av Carolina och Vilhelm

sagan-om-applet-2sagan-om-det-roda-appletsagan-om-applet-3 sagan-om-applet-4

I matte har vi jobbat med talraden 0 till 100, använt tecknen <,  > och  =. Vi har också räknat med tiotal och ental. Vi hade äppeltema på NO-lektionerna. Vi lärde oss att äppelvecklaren är en fjäril som lägger ägg på äpplen. Ägget blir en larv. Larven äter av äpplet och gör gångar. Sedan blir den en puppa och till slut en fjäril.

Av Alexander och Filip

 appelvecklare applen

Information inför vecka 37

Hej,

Den här veckan startade höstterminens utvecklingssamtal. Lista för att skriva upp sig för en tid sitter till vänster om köksdörren på fritids. Samtalen kommer att pågå under hela september.

Tisdagen den 13 september ska vi besöka ICA på Vanadisvägen. Där ska vi prata om, och provsmaka, olika frukter och grönsaker. Vi ska vara där kl. 13.00 och beräknar vara tillbaka på skolan senast kl. 14.30.

Onsdagen den 14 september är det skolfotografering för 2a. Måndagen den 12 september erbjuds det syskonfotografering för de som vill. Det är drop in kl. 14.00.

Torsdagen den 15 september är det utflykt med fritids på eftermiddagen. De beräknar att var åter på skolan kl. 15.30.

Läxor till torsdag vecka 37:

Matematik: s. 6-7 i Matteläxboken.

Svenska: Läsa och skriva läsdagbok.

Inför vecka 37:

Måndag:       Idrott. Kom ihåg kläder, skor och handduk. Syskonfotografering kl. 14.00.

Tisdag:         Vi besöker ICA för att prata om frukt och grönsaker.

Onsdag:        Klassfotografering kl. 12.20.

Torsdag:       Lämna in läxor. Idrott. Kom ihåg kläder, skor och handduk. Utflykt med fritids, åter kl. 15.30.

Fredag:         Läxor delas ut.

Trevlig helg!

Information inför vecka 36

Hej,

I tisdags hade vi en härlig eftermiddag i Bergianska trädgården. Barnen fick i grupper uppdrag att hitta olika växter i köksträdgården samt leta efter svar på några frågor. Vi hade även med oss ipads som grupperna använde för att fotografera med. Klassen tyckte att det var mycket roligt och intressant att vara på Bergianska. Flera barn sa efteråt att de vill jobba med växtodling när de blir stora.

På tisdag, den 6/9, startar höstterminens utvecklingssamtal. Lista för att skriva upp sig för en tid sitter till vänster om köksdörren på fritids. Samtalen kommer att pågå under hela september.

Onsdagen den 14 september är det skolfotografering för 2a. Måndagen den 12 september erbjuds det syskonfotografering för de som vill. Det är drop in kl. 14.00.

Läxor till torsdag vecka 36:

Matematik: s. 4-5 i Matteläxboken.

Svenska: Läsa och skriva läsdagbok.

Inför vecka 36:

Måndag:       Idrott. Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag:       Lämna in läxor. Idrott. Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Fredag:         Läxor delas ut.

Trevlig helg!